Nieuws extra raadsvergadering van 4 maart 2015.

 

Bildtdijken, besluit minister omtrent erfgoed status.

Ondanks dat de raad van deze gemeente heeft aangegeven geen beschermde status voor de Bildtdijken te wensen heeft de minister anders beslist. In de besluitvorming wordt aangegeven dat de vrees van deze gemeenteraad niet nader toegelicht of geconcretiseerd is. Wellicht had ook in de motivering kunnen staan dat deskundigen niet in staat geweest zijn om een meerderheid van deze raad te kunnen overtuigen dat de vrees van de raad koud water vrees is.

 

De raad kan schriftelijk bezwaar indienen. Anders dan de door het ministerie gekwalificeerde vrees hebben wij geen argumenten om bezwaar in te dienen. Vanuit de Rijksdienst en vanuit de provincie is aangegeven dat ons geen beperkende maatregelen opgelegd zullen worden. De ondernemers/ agrariërs/bewoners worden niet geconfronteerd met aanvullende beperkingen.

 

De Bildtdijken krijgen de beschermde status, het is een voldongen feit. De CDA fractie

spreekt de hoop uit dat in de praktijk inderdaad zal blijken dat er geen beperkende maatregelen zullen gelden voor ondernemers/agrariërs/bewoners. In de besluitvorming wordt aangegeven dat de beschermde status de kans vergroot op financiële bijdragen en subsidies. We vertrouwen erop dat dit geen loze woorden zijn doch dat dit leidt tot werkelijke financiële daden van provincie en landelijke overheid.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1