Problematiek Bildtdijken


Uit de raadsvergadering van 18 december 2014.
Bij meerderheid heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel. Zwarte Haan wordt aan het 30 km regiem toegevoegd.
Wat is het probleem op de Bildtdijken, de huizen staan dicht op de weg, er rijdt veel (groot) landbouw verkeer en er is geen ruimte om de breedte van de weg uit te breiden. Mede daarom is iedereen is ervan overtuigd dat op één of andere manier iets gedaan moet worden aan de verkeersveiligheid.  De verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de wegen zo ingericht worden dat de snelheidslimiet zichtbaar wordt waardoor de mogelijkheid ontstaat om te handhaven. Als raad beslissen wij niet over de uitvoering. Het college gaat doormiddel van inspraak met bewoners en belanghebbenden in gesprek over de uitvoering. Onze woordvoerder Rikus Bruinsma sprak de verwachting uit dat omtrent de inspraak niet gedacht moet worden in problemen maar dat gezocht moet worden naar oplossingen, waarbij ieders belang wordt meegenomen.  Over de invulling van de weg treedt het college zo spoedig mogelijk in overleg met bewoners en belanghebbenden. De amendementen van Frije Bilkerts en VVD werden door een raadsmeerderheid verworpen. Wel deed het college de toezegging over het punt door het CDA ingebracht naar aanleiding van de inspraak t.w. “onderzoek te doen naar extra parkeerplaatsen wanneer men overgaat tot aanleg van de vishevel op Zwarte Haan”.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1