Verkeersmaatregelen Bildtdijken,

 

Willen we iets aan de verkeersveiligheid doen?  
U/jij kunt op de Rade Raad van 3 december a.s. je mening geven.
Waar moet de raad over besluiten:
-    handhaven huidige snelheidsregime 30/60 km
-    weginrichting conform snelheidsregime in richten
-    taakstellend wordt  900.000,-- beschikbaar gesteld
Over de detaillering (b.v. paaltjes of andere elementen, exacte locatie passeerstroken, kleur op de weg e.d.) zal nog inspraak zijn met belanghebbenden. Zonder weginrichting 30/60 km snelheid kan er niet gehandhaafd worden. De raad zal op 18 december de kaders moeten vaststellen.  De vraag is hoe denken de bewoners over dit plan.  Maak je mening kenbaar en laat je horen op de Rade Raad op 3 december 2014 om 19.30 uur gemeentehuis St. Annaparochie.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1