kandidaten CDA verkiezingslijst
     
1 Nel Haarsma-Vrieswijk Minnertsga
2 Griet de Boer- Zoodsma Minnertsga
3 Rikus Bruinsma Minnerstga
4 Wietske van der Veen Vrouwenparochie
5 Kees Zijlstra Oudebildtzijl
6 Klaske Wijbenga-Reitsma St Jacobiparochie
7 Harmen Wijbenga St Annaparochie
8 Klaas  Stok St Annaparochie
9 Gerke Hofstra Vrouwenparochie
10 Sybe Joostema Minnertsga
11 Jaap Jansma St Annaparochie
12 Klaas-Evert Andringa Minnertsga

het Bildt

bildt-logo-fc

 

De gemeente het Bildt ligt ten noorden van de lijn Harlingen – Leeuwarden. Bij de Westhoek en Zwarte Haan is het prachtig uitwaaien langs de Waddenzee.

 

De gemeente bestaat uit de dorpen St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Minnertsga en Nij Altoenae. Verder hoort de kern Nieuwe Bildtzijl  tot de gemeente  het Bildt.

 

Het Bildt heeft 11.000 inwoners, waarvan meer dan een derde tussen de 40 en 64 jaar oud is.

 

Omslagfoto1